...

   
... گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
از خاک بیشتر نه، که از خاک کمتریم
ما با توايم و با تو نه‏ايم اينت بوالعجب
در حلقه‏ايم با تو و چون حلقه بر دريم
نه بوی مهر می​شنویم از تو ای عجب
نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم
از دشمنان شكايت برند به دوستان
چون دوست دشمن است شكايت كجا بريم؟
(سعدی)
     
پ.ن: دیدی چی شد؟! ندیدی دیگه...
   

/ 6 نظر / 8 بازدید
انوشه

سلااااااااااااااااااام. دنبالتون می گشتم.

انوشه

اره. جای شما هم دقيقا همينطوری بود که جای من تو تهران بود!

سخت گير

يه چيزي اگه كيبورد فارسي باشه آي آر نوشته ميشه هق