رفتن و شدن...

   
پای بر سر به عقب برگشتن
در پی عادت دیرینه، تا کی؟
یک توقف کافیست
با عبور از علت
یک نصیحت کافیست
پای در کوچه دل، سر در سایه سرو
تا حقیقت باقیست
رفتن از رود بیاموز
که نگاهی به عقب دارد و بس!...

   
پ.ن: گاهاْ نداشتن موبایل اونقدرها هم بد نیست... :)
   

/ 3 نظر / 8 بازدید
زينب

چه ربطی داره به موبايل؟ موبايل؟

دريا

هيچ ربطی نداره!

آرمان ( متحد فراموش شده :(((((((( )

سلام. بی موبايلی رو که باهات موافقم اساسی. بی وفا سر نمی زنی اونورا. کجايی که ببينی تو خونه متحدت چه خبره؟ بی وفايی بی وفايی دل من از غصه داغون شدههههههههههههههه