اباطيل و خزعبلات دست و پاگير...

  
اون سیبی که آدم تو باغ بهشت خورد یادت هست که تو کتاب مقدس اومده؟ می‌دونی تو اون سیب چی بود؟ منطق بود. فکر و منطق و چرندیات...
    

/ 3 نظر / 9 بازدید

کاش به جای اينکه اينقدر به بقيه تلخی بدی يک کم به اونا شادی هديه می کردی.

آرمان

سلام عصبانی. خوبی ؟ خوشی؟ چه می کنی؟ خوش ميگذره؟ چی چی می گی؟ منو نزن بابا. آپ کردم. البته داد زدم. آپ نکردم.